112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Dzień Unii Europejskiej

20190509 121831W dniu 9 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Europy, to również  dzień w którym, R.Schuman przedstawił propozycję utworzenia organizacji europejskiej, twierdząc, że jest to niezbędne do utrzymania pokojowych stosunków. Propozycja ta, znana jako deklaracja Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej.  Unia Europejska powstała  1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Obecnie do Unii Europejskiej należy 28 demokratycznych państw europejskich. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zajmują obszar ok. 4463 tys. km2  a ich populacja przekracza 510 milionów osób.


Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego z 16 czerwca 2003 roku. Członkostwo w UE ma wpływ na rozwój gospodarczy Polski poprzez m.in. regulacje unijne, handel zagraniczny, transfery z budżetu UE, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz swobodny przepływ osób.
 Uczniowie Koła Obywatelskiego przygotowali informacje na tablice,  które przybliżały uczniom wiedzę o Unii Europejskiej i służyły pomocą młodszym klasom w rozwiązaniu quizu. Grupy czteroosobowe rozwiązywały quiz składający się z 10 pytań za które uzyskali punkty dodatnie.
Nauczyciele językowcy przeprowadzili  dla uczniów klas IV-V teleturniej niemiecko- i anglo-języczny, który poświęcony był wiedzy o Unii Europejskiej. Klasy bardzo się zaangażowały  w rozwiązywanie zagadnień, za co zostały nagrodzone punktami dodatnimi.

Marta Wójcik-Marzec
Nauczyciele językowcy klas IV-V