112

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Wyniki Olimpiady Przedmiotowej z Historii

20190610 085152W dniu 7 czerwca 2019 roku zostały ogłoszone wyniki  Olimpiady Przedmiotowej Olimpus z historii. Celem olimpiady było poszerzanie zainteresowań i wiedzy  uczniów. Olimpiada została przeprowadzona 21 marca 2019 roku, wzięło w niej udział 48 uczniów klas IV-VIII. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne.

W teście  zawarte były pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Laureatami  olimpiady zostali uczniowie klasy IV: Aleks Marzec- miejsce 4, Maksymilian Michalak- miejsce 10; klasy VI:  Paweł Szczygieł – miejsce 7 w kraju.
 Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał dyplom uznania i 10 punktów dodatnich z zachowania. Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!
Marta Wójcik-Marzec, Marlena Kiech