112

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

20190521 134729W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy IVd uczestniczyli w zajęciach w ramach programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami". Program ten jest realizowany przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie
Celem zajęć programowych była edukacja w zakresie zagrożeń wywoływanych przez kleszcze . Uczniowie zapoznali się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobyli wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,  poznali sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomili się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.


Zajęcia przeprowadzone zostały na 3 jednostkach lekcyjnych i miały formę, zarówno wykładową i warsztatową. W pierwszej części uczniowie obejrzeli film „Jak usunąć kleszcza” z udziałem Marty Supergan-Marwicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która instruowała, jak prawidłowo usunąć kleszcza oraz opowiadała jak chronić się przed pasożytami jakimi są kleszcze. Zapoznani zostali również z prezentacją multimedialna
pt.: „Kompendium wiedzy na temat kleszczy i wybranych chorób przenoszonych przez te pajęczaki.
Drugą cześć stanowiły zajęcia warsztatowe, które rozpoczęły się od pogadanki przypominającej podstawowe wiadomości o kleszczach i sposobach ochrony przed nimi. Nauczyciel wyświetlił wiersz z lukami do uzupełnienia (załącznik 1), następnie uczniowie w grupach 3-4 osobowych tworzyli własne krótkie rymowanki o pasożytach i tworzyli plakaty informacyjne.
Na 3 lekcji, wszystkie grupy prezentowały i omawiały swoje projekty. Poprzez ćwiczenia w formie krzyżówki i uzupełniania nauczyciel dokonał ewaluacji realizacji założonych celów, a uczniowie mogli sprawdzić stan swojej wiedzy.
Uczniowie z zaciekawieniem i z zaangażowaniem pracowali na zajęciach. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z innymi. Na koniec sami przyznali, że dzięki programowi realizowanemu w tej klasie wzrosła ich świadomość na temat kleszczy i umiejętność ochrony przed nimi.