112

 

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

Otwarcie hali sportowej połączone z obchodami Święta Komisji Edukacji Narodowej oraz Ślubowaniem uczniów klas pierwszych

72865564 2428609004019895 3853783247423012864 oDzień 18 października 2019 r. to pamiętna data dla całej społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z akademią z okazji Dnia Nauczyciela.

 Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości: Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi p. Adam Bolka, jego zastępcy p. Mieczysława Danielewicza, Radnych Gminy Białobrzegi z przewodniczącym p. Marcinem Osowskim, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i jednostek samorządu w gminie Białobrzegi oraz gościa honorowego p. Mykola Zinko mera Rawy Ruskiej, miasta partnerskiego Białobrzegów.

Po powitaniu licznie przybyłych gości nastąpił moment otwarcia hali sportowej - uroczyste przecięcie wstęgi. Dokonali tego przedstawiciele uczniów klas I: Gabriel Pieniący   z klasy Ia, Helena Woźniak z klasy Ib, Witold Grodecki z klasy Ic i Filip Pacholczak z klasy Id. Uczniom towarzyszyli Dyrektor szkoły p. Jolanta Plesiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi p. Adam Bolek, przewodniczący Rady Miasta i Gminy p. Marcin Osowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewelina Gębska – Pawłowska.

Pani Dyrektor wyraziła radość z faktu otwarcia hali i zapewniła, iż stanie się ona ważnym centrum sportowym dla naszych uczniów, pozytywnie wpłynie na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także przyczyni się do dynamicznego rozwoju ich sportowych pasji.

Następnie uczniowie zaprezentowali specjalny program artystyczny, układ taneczny przygotowany przez szkolny zespół cheerleders prowadzony pod kierunkiem p. Moniki Rąbkowskiej oraz taniec w wykonaniu zespołu MINI MIDI MAX, w skład którego wchodzą uczniowie naszej szkoły, przygotowany przez p. Monikę Jodłowską instruktora tańca z MGOK w Białobrzegach.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w imieniu uczniów na ręce pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Ich święta. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za cierpliwość, rozumienie uczniowskich problemów oraz za trud wkładany w ich rozwój. Chór szkolny oraz zespół instrumentalny pod kierunkiem p. Agaty Kowalczyk wykonał dla nauczycieli wiązankę utworów muzycznych. Utwór „Bieriozka” zadedykowany został gościowi honorowemu p. Mykolowi Zinko, a pani dyrektor na pamiątkę wizyty w szkole wręczyła gościowi obraz „Most w Białobrzegach”, namalowany przez jednego z uczniów naszej szkoły.

Po przemówieniach i życzeniach, w niezwykle podniosłej atmosferze nastąpiło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Składając ślubowanie na sztandar szkoły, pierwszoklasiści zobowiązali się uczyć się pilnie, dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli, koleżanki i kolegów. Po złożeniu przyrzeczenia zostali pasowani specjalnym ołówkiem przez panią dyrektor Jolantę Plesiewicz oraz panie wicedyrektorki Elżbietę Siedlecką i Małgorzatę Jaszczyk na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Następnie przedstawiciele klas pierwszych pod opieką p. Jolanty Wielgus udali się pod pomnik nauczycieli pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej znajdujący się przed budynkiem szkoły, gdzie złożyli wiązankę kwiatów. Na część artystyczną uroczystości złożyły się wiersze i piosenki oraz popisy taneczne pierwszoklasistów, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Małych artystów uhonorowano gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali od wychowawców pamiątkowy Akt Pasowania na Ucznia. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych.

Na zakończenie tej niezwykłej uroczystości zaproszeni goście zostali poczęstowani tortem, a pierwszoklasiści ciasteczkami, ufundowanymi przez p. Firasa Saghira, jednego z rodziców naszych uczniów. Panu Firasowi Saghirowi serdecznie dziękujemy.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

Uroczystość poprowadzili p. Aleksandra Śmietanka i p. Michał Michalski.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej wyjątkowej uroczystości.

dyrekcja szkoły