112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Informacja o konkursie

matZapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej z klas 4-8 do wzięcia udziału  12 GRUDNIA 2019 r. w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym. W ramach projektu odbędzie się: konkurs matematyczny „Plus”.

 

 Zakres tematyczny konkursu:

  • klasa 4: działania na liczbach naturalnych + działania na ułamkach zwykłych + obliczenia praktyczne + zadania tekstowe
  • klasa 5: działania na liczbach naturalnych + działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych         + obliczenia praktyczne + zadania tekstowe
  • klasa 6: działania na liczbach naturalnych + działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych          + obliczenia praktyczne + zadania tekstowe
  • klasa 7: działania na liczbach naturalnych + działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych          + procenty + obliczenia praktyczne + zadania tekstowe
  • klasa 8: działania na liczbach naturalnych + działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych         + procenty + pierwiastki + obliczenia praktyczne + zadania tekstowe

Konkurs matematyczny trwa 75 minut. Ma charakter testu wyboru. Każdy test zawiera łącznie 20 zadań zamkniętych iskłada się z 4 części: A, B, C, D liczących po 5 zadań. Do każdego z 20. zadań podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Karta odpowiedzi jest wkomponowana w arkusz konkursowy. Składa się z pięciu okienek: A, B, C, D, E. Uczeń zamalowuje na karcie odpowiedzi, pod numerem danego zadania, zawsze tylko jedno okienko: A, B, C lub D, jeżeli w danym zadaniu wystąpi jedna prawidłowa odpowiedź, E – jeżeli w zadaniu stwierdzi więcej niż jedną prawidłową odpowiedź lub jej brak .

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2019 r. przez nauczycieli matematyki, opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł.

Hanna Sokołowska