112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KEN W BIAŁOBRZEGACH

uzaleznieniaWedług Krzysztofa Ostaszewskiego „ profilaktyka” to świadome działanie mające na celu zapobieganie problemom zanim one wystąpią oraz ograniczanie (minimalizowanie) negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych. Profilaktyka ma przede wszystkim charakter uprzedzający, a nie naprawczy.

Profilaktyka uzależnień polega na:

- eliminowaniu lub redukowaniu wpływu znaczących czynników ryzyka,

- wzmacnianiu czynników chroniących.

W szkołach prowadzona jest profilaktyka pierwszorzędowa dla uczniów. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

W ramach profilaktyki uzależnień prowadzonej na terenie naszej szkoły w dniach 4 i 5 listopada bieżącego roku uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez trenerów pracowni ERUDIO. Warsztaty oparte były na programie profilaktyki uzależnień od alkoholu i nikotyny-„Definitywnie NIE!”, którego nadrzędnym celem było zbudowanie postawy asertywnej wobec substancji psychoaktywnych, podniesienie poziomu samoświadomości emocjonalnej, obalenie mitów na temat alkoholu i nikotyny, wzrost świadomości na temat uzależnień i konsekwencji z nich płynących oraz zachęcenie młodzieży do rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

Uczniowie podczas warsztatów zdobyli wiedzę na temat:

- konsekwencji sięgania po środki odurzające, a także czynności , które mogą zawładnąć ich czasem,

- niebezpieczeństw i zagrożeń związanych ze stosowania substancji psychoaktywnych,

- wiedzą czym jest współuzależnienie i jak substancje odurzające wpływają na organizm  i psychikę nastolatka.

Podczas warsztatów młodzież nabyła również umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji związanych z odrzuceniem stosowania alkoholu i nikotyny, poznała alternatywne formy spędzania czasu wolnego , z dala od zachowań ryzykownych , sposoby radzenia sobie  z presją grupy, a także uzyskała fachowe informacje na temat tego gdzie się zgłosić po pomoc w sytuacjach trudnych.

Fundusze na organizację warsztatów profilaktycznych zostały pozyskane z środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pedagog szkolny: Ewelina Miziołek