112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

„Wspólne kroki w Cyberświecie” – bezpieczne korzystanie z Internetu i innych mediów elektronicznych.

20191010 103031Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w jakiej obecnie dorastają dzieci. Internet stał się czymś w rodzaju globalnego podwórka dostępnego dla współczesnych młodych ludzi 24 godziny na dobę.

 Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów elektronicznych i Internetu, takimi jak nieograniczony dostęp do informacji, szybki kontakt z innymi ludźmi, rozmaite ułatwienia w załatwianiu spraw życia codziennego, niosą one szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc czy używanie mowy nienawiści, w tym hejtowanie, to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia szczególnie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu.

            Program Wspólne kroki w Cyberświecie ma za zadanie ukształtowanie u dzieci uczących się w trzecich klasach szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.

            Umiejętności życiowe dzieci zbudowane są na dobrych relacjach z dorosłymi. Podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest pozytywna więź z rodzicami, dobry kontakt ze wspierającym i życzliwym nauczycielem potrafi również działać chroniąco.

            Program profilaktyczny przeznaczony do realizacji w klasach trzecich szkół podstawowych jest prowadzony w naszej szkole w klasach 3a i 3b przez pedagoga szkolnego Annę Stefanik-Chochlewicz oraz 3c przez psychologa szkolnego P.Kamilę Maziarz. Klasa 3d zostanie objęta tym programem w drugim semestrze tego roku szkolnego.

Pedagog szkolny Anna Stefanik-Chochlewicz