112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-technicznego Jesienne cudaki

1Cele konkursu:

- kształtowanie wyobraźni twórczej

- rozwój umiejętności plastycznych i technicznych

- pobudzanie zainteresowań światem przyrody

- stworzenie możliwości podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci

- wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami

 

Zadanie konkursowe:

- wykonanie dowolnie wybranych postaci/zwierzątek z materiału przyrodniczego – darów jesieni

Uczestnicy:

- uczniowie z klas III szkoły podstawowej

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- praca konkursowa musi być wykonana w całości z darów jesieni (np. warzywa, owoce, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, liście, itp.) lub/i materiałów ekologicznych

- dopuszcza się użycie w niewielkim stopniu materiałów pomocniczych (wykałaczki, patyczki, nici, itp.)

- rozmiar pracy: dowolny

- format pracy: przestrzenna

- jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

- prace należy zgłosić do 22 października 2020r. (czwartek) do wychowawców klas

Kryteria oceny prac konkursowych:

2- oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu

- prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

  • inwencja twórcza wykonującego
  • ogólny wyraz artystyczny
  • pomysłowość
  • estetyka wykonania
  • zgodność tematu pracy z regulaminem

Nagrody:

- dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy

- zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

- 23 października 2020 r.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

3

 

Dominika Paprocka