112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Regulamin konkursu ,,Piękna Nasza Polska cała”

reg

 • Cele konkursu
 • Wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej.
 • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych.
 • Popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego wśród dzieci i dorosłych
 • Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji ze współpracy z rodzicami

 

 1. Zadanie do wykonania:

Celem pracy jest ukazanie piękna naszej ojczyzny poprzez wyrażenie ekspresji twórczej odnośnie symboli narodowych, zwyczajów kulturowych, ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów czy też świata roślin i zwierząt.

 1. Założenia i warunki organizacyjne
 • Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczniów klas III
 • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.
 • Prace należy dostarczyć do 9 listopada do wychowawców.
 1. Zasady przyznawania nagród
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 listopada 2020r.
 1. Kryteria oceny:
 • oryginalność doboru materiałów,
 • staranność i estetyka wykonania pracy,
 • pomysłowość,
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • kreatywność
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Każdy uczeń klasy III może wziąć udział w konkursie
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną, która musi być podpisana na odwrocie pracy (imię, nazwisko, klasa)

Powodzenia!

reg2

Wicha Martyna