112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Nauka udzielania pierwszej pomocy...

148580038 2861641127383345 2248504290480109741 o8 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy IIa, a następnie uczniów klasy IIc z ratownikami z WOPR-u, którego celem było kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy. Zajęcia poświęcone były nie tylko zagadnieniom teoretycznym, ale również służyły wykształceniu umiejętności praktycznych takich jak: rozpoznawanie niebezpieczeństwa oraz właściwe reagowanie. Istotnym elementem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy oraz wzywanie służb ratunkowych.
Ratownicy WOPR-u, czyli Anna Wójtowicz, Marta Tomczyńska oraz Dawid Kwiatkowski szczególną uwagę zwrócili na ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia (unikania narażania własnego zdrowia), rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, ocena funkcji życiowych poszkodowanego, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie np. ułożenie osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej bezpiecznej. Każdy uczeń poznał zasady postępowania z osobą nieprzytomną, oceniał czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund), wyjaśniał mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej, udrażniał drogi oddechowe oraz układał osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej.
Uczniowie mogli również obejrzeć filmy i zdjęcia z pozorowanych akcji ratunkowych i posłuchać komentarzy pani Anny Wójtowicz, która również przypomniała o zakazie bawienia się na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz niebezpieczeństwach płynących z tak niefrasobliwych zachowań. Wszystkim dzieciom ogromnie podobało się spotkanie z ratownikami z WOPR-u. Miejmy nadzieję, że takie lekcje na długo zapadną im w pamięć, a tym samym ukierunkują na dbanie o swoje bezpieczeństwo i „otworzą” je na udzielanie pierwszej pomocy ludziom poszkodowanym.
W imieniu uczniów klasy IIa i IIc serdecznie dziękuję Annie Wójtowicz, Marcie Tomczyńskiej oraz Dawidowi Kwiatkowskiemu za pomoc w realizacji niezwykle ważnych treści programowych związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.
Wychowawca – Bożena Szymańska