112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Bezpiecznie na wsi mamy

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

 

Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Zgodnie z regulaminem każda praca na odwrocie powinna być trwale opisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zostać opatrzona pieczątką szkoły. Ponadto do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy, informacje na temat danych osobowych  i zgodę na przetwarzanie danych (których nie należy trwale przytwierdzać do prac).

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znajdują się:

  • materiały, przy pomocy których można przybliżyć tematykę związaną z konkursem,
  • film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”,
  • szkolenie e-learningowe „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Prace należy składać do szkolnych koordynatorów w terminie do 23 marca 2021 r.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe – szczegóły u szkolnych koordynatorów.

Koordynatorami konkursu na terenie szkoły będą:

  • w klasach I – III p. Julita Zych,
  • w klasach IV – VIII p. Cezary Rogala oraz p. Agata Kowalczyk.