112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE

ZAWODY POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY 1TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE

(na rok szkolny 2021/2022)

od 17 maja

do 21 czerwca

(do godz. 15.00)

składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 17 maja

do 31 maja

(do godz. 15.00)

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji

od 17 maja

do 26 lipca

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 czerwca

do 14 czerwca

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 17 czerwca

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 25 czerwca

do 14 lipca

(do godz. 15.00 )

należy zanieść do szkoły świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca

do 30 lipca

(do godz. 15.00)

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych)

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie

2 sierpnia

(do godz. 14.00)

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Rozporządzenie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-doszkol?fbclid=IwAR13wAOYCMKfRT98NsIEug-hg_lwUJAnVl_- dTBXWpFnRLZo0x6LEGcV9J4

Opracowała: Monika Rąbkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach