112

 

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Wnioski o granty CMI rozpatrzone POZYTYWNIE!

 utf 8 b Z ogromną przyjemnością informujemy, że złożone przez nas w maju 2020 roku wnioski o dwa granty Centrum Mistrzostwa Informatycznego (Działanie 3.2. PO PC: Innowacyjne rozwiązania w ramach aktywizacji cyfrowej) na sumę 12800zł, zostały ZAAKCEPTOWANE.

We wrześniu 2020 roku ruszamy z rekrutacją uczniów z klas 5 - 8 do kółek informatycznych prowadzonych w ramach projektu, który stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

zdjęcie 2

 

Co daje udział w projekcie CMI?
CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algorytmicznych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.
Korzyści dla uczniów

Uczęszczając systematycznie na kółko informatyczne i realizując grant algorytmiczny uczniowie m. in. podniosą swoją wiedzę z zakresu: matematycznych podstaw algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

 utf 8 b

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Katarzyna Klich-Charicka – Grantobiorca

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Partner Wiodący Projektu

logo1

Partnerzy Projektu

indeks

PG

  logo41

logo pwr pion

74889

 

logo7

 

 

Patronat

logo8

 

logo10

logo9