112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Szlakiem oświaty w Białobrzegach

310949143 474086871156781 8904947953636084354 nW związku z Jubileuszem 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach nasi uczniowie odbyli spacery po mieście ,,Szlakiem oświaty w Białobrzegach”. Zgłębiali wiedzę na temat ośrodków edukacji w Białobrzegach na przestrzeni wieków. Poznali historię począwszy od drugiej połowy XVIII wieku, aż po czasy obecne. Dowiedzieli się o zmianach w funkcjonowaniu placówek, a także o ciekawostkach dotyczących budynków, w których znajdują się i znajdowały białobrzeskie szkoły. Spacerując ulicami Białobrzegów poznali przestrzeń łączącą nas-współczesnych-z przeszłością, co mogli dostrzec także na przygotowanych dla nich fotografiach z minionych lat.

Mamy nadzieję, że nasze działania przybliżyły społeczności uczniowskiej ludzi, miejsca i wydarzenia związane z istnieniem szkolnictwa w Białobrzegach, a tym samym wpłyną na kształtowanie w nich tożsamości lokalnej, a także pogłębią postawy patriotyczne oraz szacunek do polskiego dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką historią szkolnictwa w naszym mieście…

Pierwsza wzmianka o szkole w Białobrzegach pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Działała jako szkółka przykościelna w salce na plebanii przy ulicy Poświętne. Powstała około 1773 roku za sprawą Pawła Boskiego fundatora kościoła. Nie ma jednak informacji jak długo istniała.

W 1860 r. ówczesny burmistrz miasta Stanisław Ludwik Kościński podaje, że w tym roku nie ma szkółki elementarnej.

Już w 1917 roku istniała Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki w budynku przy ul. Kościelnej 29. W okresie międzywojennym w Białobrzegach działała jako siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Posiadała tylko 2 sale lekcyjne a 5 dalszych pomieszczeń szkoła wynajmowała w różnych punktach osady.

Na początku 1935 roku został utworzony Komitet Budowy Szkoły w Białobrzegach, w skład którego wchodzili: Aleksander Kołodziej­ski jako przewodniczący, Rudolf Bautsch, Władysław Fonfara, Aron Goldberg, Jan Grodecki, Michał Gruszczyński, Dawid Kohn, Gustaw Lafery, Eustachy Mroziewicz, Józef Pękacki oraz Józef Sasim-Laukus.

We wrze­śniu 1937 roku szkoła otrzymuje 6 sal lekcyj­nych, a cały budynek tj. 12 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze zostaje oddany do użytku we wrześniu 1938 roku.

Szkoła w przy ul. Kościelnej 31 funkcjonowała do 1972 roku.

W 1972 roku szkoła przenosi się do budynku przy ulicy Rzemieślniczej.

W tym budynku, w roku 1959 rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące, które otrzymuje własny budynek w 1964 roku.

Tutaj rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Uczniowie tej szkoły przenoszą się do nowego budynku przy ulicy Żeromskiego w 1978 roku.

W latach 90-dziesiątych dobudowana zostaje nowa część do budynku LO i utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących, w tym Szkoła Podstawowa nr 2.

W tym budynku, w wyniku reformy oświaty w 1999 roku powołane zostaje Publiczne Gimnazjum, które od 2011 roku nosi imię Jana Kochanowskiego. Kolejna reforma oświaty likwiduje gimnazjum (2019 r.) i powraca ośmioklasowa szkoła podstawowa. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1. im. Komisji Edukacji Narodowej działa w dwóch budynkach: przy ulicy Rzemieślniczej i Reymonta.

                                                                                                                   Bożena Nowakowska

                                                                                                                    Marlena Kiech