112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

  1. Obraz2ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski klas I - IV oraz zespół psychologiczno – pedagogiczny.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 1-4

-  każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę,

- stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

  1. CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.

  1. ZADANIE KONKURSOWE:

Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby wielkanocnej w kategorii:

- palma

- pisanka

- baranek

- zajączek.

  1. TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

  1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 18 marca 2024r do organizatorów konkursu, tj: p. Dominiki Paprockiej, Martyny Korczak, Anny Okrój, Anny Wójtowicz, Aleksandry Śmietanki, Eweliny Miziołek, Magdaleny Wąsik.

  1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa .

2)  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– oryginalność,

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

3)  Organizatorzy konkursu przewidują wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe .

  1. Otrzymane prace przechodzę na własność organizatorów konkursu. Organizatorzy przewidują utworzenie z nich wystawy w postaci Kiermaszu Wielkanocnego , a następnie sprzedaż.
  2. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych na terenie szkoły.

Organizatorzy konkursu:

Ewelina Miziołek

Magdalena Wąsik

Dominika Paprocka

Martyna Korczak

Anna Okrój

Anna Wójtowicz

Aleksandra Śmietanka