112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

,, RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ. HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE”-wyniki konkursu

received 1776164799537749W związku z realizacją projektu związanego z rozpowszechnianiem wśród uczniów wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas okupacji hitlerowskiej odbył się konkurs historyczno – plastyczny pt.,, Rodzina Ulmów. Historia, która inspiruje”, skierowany do uczniów klas IV-VIII . Jego celem było przybliżenie historii rodziny Ulmów z Markowej, którzy zostali rozstrzelani wraz z ukrywanymi przez nich Żydami z rodziny Goldmanów przez niemieckich żandarmów podczas II wojny światowej, ukazanie ich odwagi, szacunku i miłości do bliźniego, rozszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej okresu II wojny światowej oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej uczniów.

Na konkurs wpłynęło 48 plac plastycznych, spośród których Komisja konkursowa w składzie: Marlena Kiech, Marta Wójcik-Marzec, Agata Kowalczyk postanowiła nagrodzić: Aleksandrę Dudkiewicz z kl.IVd, Amelię Sarniak z kl.IVd, Filipa Skoczkowskiego z kl.Va, Marcela Gutkiewicza z kl.Vc, Martynę Gal z kl.VIb, Hannę Rąbkowską z kl.VIa, Joannę Łukasiak z kl.VIc, Ingę Król z kl.VIIb, Lenę Bryłę z VIIIb, Olgę Bryłę z kl.VIIIb oraz wyróżnić Sarę Olszewską z kl.VIa, Julię Kościńską z kl.VId, Zofię Wiśniewską z kl.VIa, Alicję Karolewską z kl.VIIIa, Antoninę Bilską z kl.VIc, Igora Sikorskiego z kl.VIIIa, Marcela Nowickiego z kl.VIb oraz Aleksandra Wójcika z kl.VIc.

Liczba nagrodzonych była uzależniona od ilości dostarczonych przez uczniów prac w poszczególnych kategoriach.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i słodki upominek, a wszyscy uczestnicy ocenę celującą z historii oraz ocenę wzorową z zachowania.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w Konkursie, a nagrodzonym gratulujemy!

                                                                                                                

                                                                                         Marlena Kiech, Marta Wójcik-Marzec