112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

REGULAMIN KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII PSP nr 1 im. KEN w BIAŁOBRZEGACH

 1. 12OGÓLNE ZASADY KONKURSU
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 3. Cele konkursu:

- uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej;

- wdrażanie uczniów do obserwacji otaczającej rzeczywistości;

- motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych i rozwijania własnej wyobraźni.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach.
 2. TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA
 3. Konkurs trwa od 20 do 27 maja 2024r.
 4. Prace należy składać do koordynatorów doradztwa zawodowego w szkole p. Moniki Rąbkowskiej,  p. Eweliny Miziołek , p. Magdaleny Wąsik.
 5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:

Kategoria klas I – IV

- uczniowie wykonują prace samodzielnie,

- praca musi być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, collage itp.), format dowolny, ilustrująca wymarzony przez dziecko zawód,

- praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana czy wyklejona,

- pracę konkursową należy opisać na odwrocie,

- zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

- prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie następujących kryteriów:

- merytorycznych – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką;

 - inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu;

- ogólnego wrażenia estetycznego.

Kategoria klas V– VIII

 - zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie plakatu promującego wybrany zawód                    z opisem tego zawodu,

- format pracy A3,

- pracę konkursową należy opisać na odwrocie,

- zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

- prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie następujących kryteriów:

- merytorycznych – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką;

- inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu;

- ogólnego wrażenia estetycznego.

 1. NAGRODY
 2. Laureaci konkursu otrzymają pochwały z zachowania, dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
 3. O terminie rozdania nagród uczniowie zostaną powiadomieni drogą internetową lub bezpośrednio.

                                                                                          Organizatorzy: Ewelina Miziołek

Monika Rąbkowska

                                                                                                                    Magdalena Wąsik