112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Dodatkowe zadania dla uczniów klas IV

matematyka2Poniżej zamieszczamy dodatkowe zadania dla uczniów z klas IV. Za każdy prawidłowo rozwiązany poziom można otrzymać 1 punkt. Za 1 błąd w poziomie - brak punktów. 20 punktów to cząstkowa ocena celująca z matematyki - rozliczenie raz na semestr. Prosimy o oddawanie rozwiązanych zadań w terminie do 2 czerwca do nauczycieli matematyki p. Honoraty Maciejewskiej i p. Hanny Sokołowskiej.

ZADANIA

Życzymy powodzenia!

Honorata Maciejewska i Hanna Sokołowska