112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Projekt "Lekcje z klasą"

17634487 1370994436277147 1333785683648768337 nKompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji, praca w grupie) to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat. Fundacja Uniwersytet Dzieci postanowiła wesprzeć nauczycieli szkół podstawowych w rozwijaniu tych umiejętności.

Wspólnie z naukowcami, ekspertami pedagogiki i nauczycielami zostały stworzone "Lekcje z klasą"  – nowatorskie narzędzie, dzięki któremu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wartościowych lekcjach. 

Lekcje z klasą to interaktywne zestawy oparte o nowoczesne i angażujące materiały. Podczas lekcji uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje, dobrze komunikować się ze sobą, działać na rzecz najbliższego otoczenia. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości.17498420 1370994422943815 6809752505303386328 n

27 marca 2017 roku uczniowie klasy VIb, tematem "Jak stworzyć zespół?", rozpoczęli cykl "Lekcji z klasą". Każdy z uczniów musiał poradzić sobie z przetrwaniem w sytuacji ekstremalnej mając do wykorzystania 14 przedmiotów. Najpierw uczniowie działali w pojedynkę, aby potem zmierzyć się z wykonaniem zadania w grupach 4-5 osobowych. Na kartach pracy każdy z uczniów mógł dokonać porównania swojej pracy i pracy w grupie z opinią eksperta, która zawierała poprawną kolejność, ustaloną przez ekspertów od przetrwania w takich warunkach. Uczniowie obliczali punktację dla wyniku indywidualnego i grupowego i dyskutowali o różnicach pomiędzy tymi dwoma wynikami oraz wadach i zaletach pracy w grupie.

17457583 1370994499610474 619720375658953638 nKolejnym etapem lekcji było podjęcie przez każdego ucznia decyzji, jaką rolę każdy z nich pełni w grupie. Po otrzymaniu KARTY RÓL, każdy wybierał jedną rolę, która jego zdaniem, najbardziej do niego pasuje pod względem wymienionych cech. Po wykonaniu zadania rozpoczęliśmy wspólnie omawianie roli każdego ucznia i ocenialiśmy trafność podjętej przez niego decyzji.

Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym MEN I są pierwszym zestawem do kształcenia umiejętności, które w praktyce pomogą dzieciom w dorosłym życiu.

Katarzyna Klich-Charicka - wychowawca klasy VIb