112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

"Kto jest sprawcą cyberprzemocy?" - Bierzemy udział w programie „Technologie z klasą”

img 0606Od listopada 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Technologie z klasą”, w ramach którego uczniowie klas VIIa, VIIb i VIId w I semestrze na informatyce będą uczestniczyli w lekcjach na temat bezpieczeństwa w sieci, a w II semestrze - w lekcjach z programowania w JavaScript.

 

 

Biorąc udział w programie, realizujemy podstawę programową:

 • rozwijamy u uczniów umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript),
 • kształcimy ich umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
 • pomagamy budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
 • przekazujemy im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
 • rozbudzamy i zaspokajamy naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

W związku z tym, 27 listopada uczniowie klasy VIIb biorąc udział w lekcji „Kto jest sprawcą cyberprzemocy?” rozpoczęli cykl zajęć o bezpieczeństwie w sieci. W początkowej fazie lekcji uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie „Jakie sytuacje określamy mianem cyberprzemocy?”. Samodzielnie na karteczkach samoprzylepnych wypisali znane im formy cyberprzemocy, a następnie przykleili kartki w widocznym miejscu. Omówiliśmy wspólnie wszystkie wskazania przy okazji grupując podobne odpowiedzi w zbiory.

img 0596Następnie włączyliśmy się do wspólnej dyskusji, na temat pierwszego wyświetlonego filmu, w którym przedstawiona została sytuacja cyberprzemocy i wypowiedź sprawcy. Po rozmowie obejrzeliśmy drugi film, w którym ekspert ds. bezpieczeństwa z firmy Orange opowiadając o mediach społecznościowych odpowiedział na trzy kluczowe pytania:

 • Czym są media społecznościowe?
 • Jakie zagrożenia niosą media społecznościowe?
 • Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych?

img 0593Kolejnym zadaniem uczniów było wspólne wypracowanie w grupach zasad odnoszących się do jednego z czterech aspektów zjawiska cyberprzemocy w sieci. Wśród zasad zachowania wobec zjawiska cyberprzemocy (unikania, reagowania) mogą znaleźć się następujące kwestie:

Co zrobić, by ograniczyć ryzyko zostania ofiarą cyberprzemocy?

 • dbać o prywatność swoich danych osobowych,
 • nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny),
 • chronić swoje hasła i loginy,
 • nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów,
 • nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.

Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?

 • traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.), nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić,
 • zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,
 • nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

 • nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci,
 • zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy, informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,
 • polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się z Helpline osobiście.

Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?

 • natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,
 • nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
 • zachowywać dowody cyberprzemocy,
 • domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli, interweniować u dostawców usług internetowych,
 • szukać pomocy w Helpline.org.pl.

img 0605Na koniec podsumowaliśmy lekcję odpowiadając na pytania: 

 • Kto jest odpowiedzialny za cyberprzemoc?
 • Jak na nią reagować i jej przeciwdziałać?
 • Jakie są konsekwencje cyberprzemocy (zarówno dla sprawców, jak i ofiar?)
 • Dlaczego tak ważne jest, aby być świadomym skutków swoich działań w sieci?

Katarzyna Klich-Charicka

GALERIA ZDJĘĆ