112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Innowacja pedagogiczna „W krainie wyobraźni

 

„Wszystko, co możesz sobie wyobrazić jest realne”

Pablo Picasso

szkola

 

Potrzeba opracowania innowacji zaistniała w wyniku obserwacji zmian zachodzących w regionie, a będących rezultatem przemian cywilizacyjnych i procesu globalizacji. Zanikanie odrębności regionalnych, a wraz z tym zacierająca się świadomość przynależności do regionu i potrzeby przyjmowania odpowiedzialności za miejsce swego zamieszkania coraz bardziej dotykają nasze środowisko. Biorąc pod uwagę fakt, że nasi wychowankowie mieszkają w Białobrzegach, w miejscu posiadającym bogatą tradycję i historię, pragniemy przez realizację treści innowacyjnych zwrócić uwagę na pozytywne walory regionu i przez to rozwijać w uczniach emocjonalny stosunek do ich małej ojczyzny. Mamy świadomość, że cel ten możemy osiągnąć poprzez wzbogacenie dotychczas realizowanej tematyki z zakresu regionalizacji oraz przez wprowadzenie ciekawych form pracy.

Kolejnym założeniem innowacji pedagogicznej jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. W procesie edukacji najczęściej uczeń stawiany jest w roli odbiorcy. Taka organizacja zajęć spycha na dalszy plan aktywizm ucznia, jego zaangażowanie i motywację do uczenia się. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej odwrócimy role. Uczniowie z klas 8 będą autorami, reżyserami, organizatorami. Nauczyciel stworzy warunki do częstszego niż zazwyczaj uczynienia ucznia twórcą szeroko pojętych działań toku nauczania.

Ostatnim elementem innowacji będą zajęcia muzyczne. Muzyka to jedna ze sztuk, która towarzyszy człowiekowi od pierwszych momentów życia i jest z nim do końca. Towarzyszy w cierpieniu i w szczęściu, w bólu i radości. Wiele lat temu badacze uznali, iż muzyka powinna być nieodzownym elementem rozwoju dziecka. Jest potężną siłą, która pobudza do działania. Usprawnia koordynację słuchowo-ruchową, wyzwala emocje, pozwala na spontaniczną reakcję. Udział w zajęciach muzycznych pozwali uczniom na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, naukę gry na instrumentach oraz przygotowywanie występów artystycznych. Innowacja jest przeznaczona do realizacji w klasie trzeciej, grupie uczniów z klas 8.

 

  1. Harmonogram działań:

wrzesień

1.      Bohateron- włącz historię (wykonanie kartek dla powstańców).

2.      Zorganizowanie kącika książki wspólnie z dziećmi.

październik

1.      Wycieczka do Kawęczyna „ Od ziarenka do bochenka”.

2.  Zajęcia czytelnicze - Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów literatury polskiej i europejskiej:   H.Ch. Andersena, Braci Grimm, Ch. Perrault. Zaprezentowanie wybranych       postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości moralnych.

listopad

1.   Poznajemy zasłużonych białobrzeżan- spacer.

2.   „Moja mała ojczyzna” – praca plastyczna.

3.    Zajęcia czytelnicze upamiętniające Święto Niepodległości, wykonanie flagi Polski.

grudzień

1.    Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

styczeń

1.      Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych. Spotkanie czytelnicze w Bibliotece MGOK.

2.      Zajęcia czytelnicze upamiętniające Dzień Babci i Dziadka, praca plastyczna.

luty

1.    Wykorzystanie literatury (bajek, wierszy) do zabaw relaksacyjnych, integracyjnych oraz artystycznych. Przygotowanie kartek walentynkowych z wierszami dla kolegi lub koleżanki.

marzec

1.     Zajęcia czytelnicze z okazji Dnia Kobiet, praca plastyczna.

kwiecień

1.      Przybliżanie autorów książek dla dzieci: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota Gellner. Przygotowanie przez dzieci kukiełek, małe inscenizacje teatralne, zabawy słowem.

2.      Udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” (wykonanie papierowych żonkili).

maj

1.   Wykonanie prezentów dla mam.

2.   Znam flagi krajów unijnych- zajęcia plastyczne.

 

AUTORZY: Marta Wójcik-Marzec, Izabela Aderek, Ewelina Miziołek, Aneta Łagoda