112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Innowacja pedagogiczna „Klasa w terenie”

Temat innowacji: „Klasa w terenie”

358142438 6390770431043065 3907070315204275874 n 1

Autor innowacji: Martyna Korczak, Dominika Paprocka

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: edukacja wczesnoszkolna

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: październik 2023

Data zakończenia innowacji: maj 2024

Cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja ma zapewnić wysoką, jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głównym jej celem jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację.


Opis innowacji:

Wstęp:

Innowacja „Klasa w terenie” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Klasa w terenie stworzony przez autorki innowacji (Anna Cebula i Ewelina Łojewska)

Innowacja zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania o otaczającym ich świecie i nauczą się obserwacji przyrody.

Od października do maja uczniowie będą wykonywać wybrane przez nauczyciela zadania

ZADANIA PROJEKTOWE

1 Obserwacja przyrody- spacer po okolicy, zbieranie darów natury danej pory

roku.

 1. Plastyka w terenie- tworzenie prac z darów natury np. ludzików z kasztanów,

pani wiosny/lata/jesieni, wazonów pełnych kwiatów/liści itp. (gotowe karty pracy

do pobrania w plikach grupy).

 1. Obserwacja chmur- wykonanie pracy plastycznej; malowanie w plenerze nieba,

kształtów i tego, co przypominają nam chmury.

 1. Wyjście w ciekawe miejsce- może to być kino, teatr, muzeum lub inne miejsce.

Zachęcamy do wyboru takiego miejsca, dzięki któremu dzieci poznają historię

swojego regionu.

 1. Instrumenty z darów natury- np. z kamieni, patyków, nasion, piasku itd.

Nagranie krótkiego filmiku, na którym dzieci zagrają poznaną wcześniej

piosenkę lub własną kompozycję przy pomocy stworzonych instrumentów.

 1. Zabawa/ gra w terenie- przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym

powietrzu. Zachęcamy do zrobienia np. podchodów, gry terenowej lub innych

tego typu aktywności.

 1. Zabawa w przyrodników- zorganizowanie "warsztatów ogrodniczych"; sianie

nasion, sadzenie kwiatów.

 1. Przyrodniczy labirynt kolorów- należy znaleźć określone obiekty- rośliny, czy

elementy przyrodnicze w danych kolorach i umieszczenie ich w odpowiednich

polach na karcie pracy (karta do pobrania w plikach grupy) lub można

stworzyć własny projekt labiryntu.

 1. Praca grupowa- stworzenie katalogu roślin- zadanie polega na stworzeniu

"mini zielnika" ze znalezionych liści drzew lub roślin.

 1. Piknik- wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu, zdrowy

posiłek na zewnątrz.

Cele innowacji:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności o otaczającym dziecko świecie;
 • rozbudzenie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec innych;
 • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • nauka przez zabawę.

 

Metody pracy:

 • podające,
 • działania praktyczne,
 • problemowa,
 • eksponujące.

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję
o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

Martyna Korczak

Dominika Paprocka