112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Psycholog

Zadania psychologa w szkole:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  • Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
  • Inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
  • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Mili Państwo, 
mając na uwadze dobro Waszych Pociech, a Naszych Uczniów dedykujemy Wam Rodzicom taką oto pozycję do przeczytania "Otyłość u dzieci i młodzieży" Poradnik dla Rodziców, stworzony przez Instytut Matki i Dziecka Fundacja, który możecie odnaleźć klikając na link: www.imid.med.pl/pl/do-pobraniaJest to solidnie i rzetelnie sporządzony raport z bieżących badań nad takim zjawiskiem jak otyłość u dzieci i młodzieży.    
Oprócz badań znajdziecie tam Państwo również informacje jak obliczyć wskaźnik BMI, dzięki któremu możemy skategoryzować naszą wagę, uświadamiając sobie niekiedy własny problem, informacje na temat wpływu otyłości na organizm i życie człowieka, wpływu aktywności fizycznej oraz diety na masę ciała.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że tematem otyłości nie zajmujemy się po to, aby wzbudzać sensację (choć wzrost liczby osób otyłych wśród dzieci i młodzieży jest zastraszający), ale po to, by wspólnie móc szukać dróg redukowania tego zjawiska, ponieważ w naszej szkole również je obserwujemy. Niezwykle istotną rzeczą jest wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, a także postaw wobec osób dotkniętych problemem.
Proszę zwróćcie uwagę na tę pozycję i przeanalizujcie wagę, nawyki żywieniowe, dietę, postawy swoje oraz waszych dzieci. Jak w każdej chorobie wczesne zdiagnozowanie problemu daje duże szanse na całkowite jego wyeliminowanie, tak i w przypadku otyłości i nadwagi. Pamiętajcie, że zawsze możemy zmienić styl życia na aktywny z właściwą i dobrze zbilansowaną dietą.
Życzę miłej lektury :)

Psycholog szkolny - mgr Kamila Maziarz